previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

MESSAGE FROM THE MUNICIPAL MAYOR

Kapayapan pu kekatamu ngan!
Malugud ku pung ipayabut kekayu ing kanakung taus-pusung kapasalamatan king tiwalang pigkalub yu kanaku. Asahan yu ing gawan ku ing agyu ku bangkanita asuklian ku king mitmung gelingan at katapatan, ing suportang binye yu kanaku.

Ing agawa na pu ning kaluguran tamung mayora, y Kagalang-galang a Yolanda M. Pineda king kilub ning siyam a banua, ya pu ing kanakung ehemplu, panuntunan at inspirasyun bangkanita miyatad kekayu ing serbisyung tapat at makatau.

Tutu pung masakit panten o higitan ing agawa na pung Mayora dapot maniwala ku, kambe ning grasya ning Diyos, ning suporta da ring kayabe kung magobra king munisipyu at ning kekayung kasaupan, ikayung memalen Santa Rita, paniwalan kung agampanan kung masalese ing miyatas a obra kanaku.

Isundu ku ing masanting a aumpisan na ning kekatamung Mayora dapot idagdag ku naman ing sarili kung kagiwan ampo ring isipan kung mas makasanting emu king balen tamung pakamalan, nune karing miyayaliwang patakaran at pamipalakad king munisipyu.


Peace Covenant

Peace Covenant

On May 03, 2018, a Eucharistic Celebration was held at the Santa Rita de Cascia Parish for those running for office in the Synchronized Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. The Holy Mass was officiated by Santa Rita Parish Priest Fr. Roland Lopez. This was immediately followed by a short program consisting of acknowledgment of attendees by Santa Rita COMELEC officer Ardith S. Comin, messages from Sangguaniang Bayan members and Hon. Santa Rita Mayor Engr. Ferdinand L. Salalila.

Read more


GOV. LILIA PINEDA HEADS THE PHILHEALTH “ALAGA KA” MDR DISTRIBUTION

GOV. LILIA PINEDA HEADS THE PHILHEALTH “ALAGA KA” MDR DISTRIBUTION

Staying true to her commitment to excellent health service, Pampanga Governor Hon. Lilia G. Pineda led the Member Data Record (MDR) distribution to more than two thousand (2,000) Riteñan indigent beneficiaries. Also present in this activity were Santa Rita Mayor Hon. Ferdinand L. Salalila, Board Member Hon, Salvador B. Dimson, Jr., honorable barangay captains and Philhealth personnel header by Insurance Officers Annabelle Imana and Rowena Luciano.

Read more

VISIT US

CONTACT US