Arrow
Arrow
GOV. LILIA PINEDA HEADS THE PHILHEALTH “ALAGA KA” MDR DISTRIBUTION
Shadow
Slider

MESSAGE FROM THE MUNICIPAL MAYOR

Kapayapan pu kekatamu ngan!
Malugud ku pung ipayabut kekayu ing kanakung taus-pusung kapasalamatan king tiwalang pigkalub yu kanaku. Asahan yu ing gawan ku ing agyu ku bangkanita asuklian ku king mitmung gelingan at katapatan, ing suportang binye yu kanaku.

Ing agawa na pu ning kaluguran tamung mayora, y Kagalang-galang a Yolanda M. Pineda king kilub ning siyam a banua, ya pu ing kanakung ehemplu, panuntunan at inspirasyun bangkanita miyatad kekayu ing serbisyung tapat at makatau.

Tutu pung masakit panten o higitan ing agawa na pung Mayora dapot maniwala ku, kambe ning grasya ning Diyos, ning suporta da ring kayabe kung magobra king munisipyu at ning kekayung kasaupan, ikayung memalen Santa Rita, paniwalan kung agampanan kung masalese ing miyatas a obra kanaku.

Isundu ku ing masanting a aumpisan na ning kekatamung Mayora dapot idagdag ku naman ing sarili kung kagiwan ampo ring isipan kung mas makasanting emu king balen tamung pakamalan, nune karing miyayaliwang patakaran at pamipalakad king munisipyu.

GOV. LILIA PINEDA HEADS THE PHILHEALTH “ALAGA KA” MDR DISTRIBUTION

GOV. LILIA PINEDA HEADS THE PHILHEALTH “ALAGA KA” MDR DISTRIBUTION

Staying true to her commitment to excellent health service, Pampanga Governor Hon. Lilia G. Pineda led the Member Data Record (MDR) distribution to more than two thousand (2,000) Riteñan indigent beneficiaries. Also present in this activity were Santa Rita Mayor Hon. Ferdinand L. Salalila, Board Member Hon, Salvador B. Dimson, Jr., honorable barangay captains and Philhealth personnel header by Insurance Officers Annabelle Imana and Rowena Luciano.

Read more


SANTA RITA BIRTHING STATION FORMALLY INAUGURATED

SANTA RITA BIRTHING STATION FORMALLY INAUGURATED

Finally, the Santa Rita PAANAKAN (Birthing Station) opened 24/7 and located at the Rural Health Unit of the Santa Rita LGU was formally inaugurated on March 05, 2018.

Read more


BUNTIS CONGRESS HELD

BUNTIS CONGRESS HELD

The first BUNTIS CONGRESS for 2018 was held on March 05 where less than a hundred pregnant women from the Municipality of Santa Rita were invited. Aside from the invaluable information on pregnancy and infant-rearing shared by the resource speakers from DOHAnalisa Lapira and Fe Ocampo, each pregnant participant was given a food pack (rice and canned goods) and sanitary kit (toothpaste, tooth brush, face towel, bath soap, shampoo and infant diaper).

Read more


Advisories

VISIT US

CONTACT US