Arrow
Arrow
SANTA RITA LGU AWARDS NEGO-KARTS TO 30 RITEÑANS
Shadow
Slider

MESSAGE FROM THE MUNICIPAL MAYOR

Kapayapan pu kekatamu ngan!
Malugud ku pung ipayabut kekayu ing kanakung taus-pusung kapasalamatan king tiwalang pigkalub yu kanaku. Asahan yu ing gawan ku ing agyu ku bangkanita asuklian ku king mitmung gelingan at katapatan, ing suportang binye yu kanaku.

Ing agawa na pu ning kaluguran tamung mayora, y Kagalang-galang a Yolanda M. Pineda king kilub ning siyam a banua, ya pu ing kanakung ehemplu, panuntunan at inspirasyun bangkanita miyatad kekayu ing serbisyung tapat at makatau.

Tutu pung masakit panten o higitan ing agawa na pung Mayora dapot maniwala ku, kambe ning grasya ning Diyos, ning suporta da ring kayabe kung magobra king munisipyu at ning kekayung kasaupan, ikayung memalen Santa Rita, paniwalan kung agampanan kung masalese ing miyatas a obra kanaku.

Isundu ku ing masanting a aumpisan na ning kekatamung Mayora dapot idagdag ku naman ing sarili kung kagiwan ampo ring isipan kung mas makasanting emu king balen tamung pakamalan, nune karing miyayaliwang patakaran at pamipalakad king munisipyu.

SANTA RITA LGU AWARDS NEGO-KARTS TO 30 RITEÑANS

SANTA RITA LGU AWARDS NEGO-KARTS TO 30 RITEÑANS

To jumpstart their small scale business ventures, 30 Riteñans received Nego-Karts from the Santa Rita LGU. Santa Rita Mayor Hon. Ferdinand L. Salalila led the Nego-Karts distribution with Hon. Vice-Mayor Homobono C. Guanlao.

Read more


SYMPOSIUM & OATH-TAKING OF SWORD FEDERALISM LEADERS HELD

SYMPOSIUM & OATH-TAKING OF SWORD FEDERALISM LEADERS HELD

The Sincere Warriors of Rodrigo Duterte Advocating Federalism & President Support Movement (SWORD-AFPSM) held a Symposium and Oath-Taking of SWORD Federalism Leaders on February 16, 2018 at the Santa Rita Covered Court.

Read more


SANTA RITA LGU MASS WEDDING HELD ON VALENTINE’S DAY

SANTA RITA LGU MASS WEDDING HELD ON VALENTINE’S DAY

“I Do’s” to seal their commitment to love one another were exchanged by Twenty Pairs during the 2018 Mass Wedding sponsored by the Santa Rita LGU through its Municipal Civil Registry headed by Ms. Rosario G. Sunga on February 14, 2018 at the Santa Rita Covered Court.

Read more


Advisories

VISIT US

CONTACT US