Skip to main content

Bukas na ing Duman Festival

Pasibayu pu agkatan da kayung tumagun.
Mangan, manalbe, makiramdam, magsaya!
Mikit-ikit tamu pu Sta. Rita Eco Park king Dec 2, Sabadu!
Pampanga Yeah! The Musical
Presented to you by ArtiSta.Rita
and the Municipal Government of Santa Rita, Pampanga
with our media partner
CLTV36
at para karing e makatagun king Sta. Rita Ecopark malyari kayu mu naman pung malbe livestream na ning Musical kening kekaming Facbook page.
#DumanFest2023

Official Website of Santa Rita