Executive Order No. 12- 2023

ALANG LUB
Kapamilatan ning Executive Order No. 12- 2023, dineklara ng Mayor Art Salalila ing suspensyun king obra kareng ahensya ning gobyernu king May 22, 2023 bilang pamagmasusi king aldo ning kapyestan ning Patron ning balen a y Santa Rita de Cascia.

Contact Us

Address: Municipal Hall, Santa Rita, Pampanga

Telephone: 045-900-2277

Email:

info[at]santaritapampanga.gov.ph

municipalitysrp[at]yahoo.com

Copyright © 2020. Municipality of Santa Rita, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Santa Rita