IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

Makisanmetung yapu ing lokal a gubyernu ning balen Sta. Rita kareng anggang Katoliku king pamagganaka at king makabaldugang selebrasyun ning Solemnidad ning Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary.

Contact Us

Address: Municipal Hall, Santa Rita, Pampanga

Telephone: 045-900-2277

Email:

info[at]santaritapampanga.gov.ph

municipalitysrp[at]yahoo.com

Copyright © 2020. Municipality of Santa Rita, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Santa Rita