Skip to main content

MAS MASALANG DALAN KENG BALEN STA. RITA

MAS MASALANG DALAN KENG BALEN STA. RITA
Mas masalang dalan ing mayakit neng bengi keng Processional Road king kabalenan at kareng mapilang parti da reng Baryu Sta. Rita pauli da reng dagdag sulu a pepalage ng Mayor Art Salalila.
Iti bang asiguradu ing seguridad da reng memalen laban kareng miki balak gawang krimen o maling aktibidad.
💙💛❤️

Official Website of Santa Rita