Skip to main content

Masaplalang Bayung Banwa!

Bayung banua, bayung yatu, bayung tau! Pane pu sanang mangibabo ing Tune Lugud at Malasakit kekatamu ngan 💙💛❤️
Masaplalang Bayung Banua, Riteñans 🎊🎉🙏
Official Website of Santa Rita