Scan QR codes

Deni pu ding QR codes da reng miyayaliwang telecommunication networks bang aparehistru tala ding kekatamung SIM cards. Pa-register tanapu!
💙💛❤️

Contact Us

Address: Municipal Hall, Santa Rita, Pampanga

Telephone: 045-900-2277

Email:

info[at]santaritapampanga.gov.ph

municipalitysrp[at]yahoo.com

Copyright © 2020. Municipality of Santa Rita, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Santa Rita