Skip to main content

Seminar on Mental Health at Youth Awareness

Seminar on Mental Health at Youth Awareness
Penimunan ne ning San Basilio Youth Organization ing proyektung Handog na Donasyon mo, Tulong sa Edukasyon ko king Basileños People’s Gym ngening duminggu, February 12, 2023.
Keti tirwanan da la ding kayanakan patungkul king Mental Health Awareness at Youth Empowerment.
Suportadu na neman ning Munisipyu king pamuntuk ng Mayor Art Salalila ing aktibidad. Dinikdik ning lider ing ulaga ning pamaniwas king iligal a droga at pamagaral masalese bang munlad la biye deti. Pepaganaka namu rin kareng bayung henerasyun na ila pamu rin ding pag-asa ning balen.
Pasalamat nemang ing grupu kareng anggang meniwala at sinuporta king proyektu. Dagdag dapa deti kayadwangan de ing lokal a gubyernu king pamagparamdam tune lugud at malasakit kareng anggang Riteñan.
💙💛❤️

Official Website of Santa Rita