Skip to main content

Thanksgiving Mass para king Mumunang Banwa ning Tune Lugud at Malasakit

💙💛❤️

 

Official Website of Santa Rita